český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazací tuk MoS2 – NEOLUBE® GR 140 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/16 14:14

LITHIOVÝ MAZACÍ TUK S VYSOKÝM

OBSAHEM MoS2

Extrémní tlak, proti opotřebení,

Proti korozi, proti důlkové korozi, proti oděru

Pro bezpečné mazání

s velmi dlouhou trvanlivostí

Snížení intervalů mazání

 

 

 

POPIS
Mazací tuk s vysokým obsahem MoS2, vyhovující pro všechny základní problémy s mazáním, zejména u kluzných ložisek a ložisek.
Umožňuje snadné řešení problémů s opotřebováním a zahříváním a přitom napomáhá prodloužit intervaly mazání.
Submikronové částice pevného maziva účinně chrání plochy při náhodném narušení vrstvy maziva v hydrodynamickém režimu.
NÉOLUBE® GR 140 vykazuje skvělou stabilitu; netvrdne, je snadno čerpatelný a použitelný v centralizovaných systémech automatického mazání.


OBLASTI POUŽITÍ
Všeobecné strojírenství, obráběcí stroje, automobilový průmysl, infrastrukturní projekty, doly, hutnictví, zemědělská zařízení.

Dlouhotrvající mazání tzv. Hertzových kontaktů kuličkových, válečkových, kuželíkových, jehlových ložisek a otevřených hnacích kol.

Povrchové tribologické kontakty, kluzná, naklápěcí ložiska, kardany, čepy, šneky, vedení, kluznice.

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO TUKU

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Hladký

nm

Barva

Vizuální

Černá

nm

Hustota při 25 °C (pyknometr)

NF T 30 020

865

kg/m³

Třída NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Klasifikace

podle schopnosti penetrace

Mýdlo/gelující přísada

-

Lithium

-

Typ tuhých maziv

-

MoS2<10µ  

> 3 % 

Penetrace při 25 °C                         

Bez provozu                         

Po 60 provozních cyklech           

Po 1000 provozních cyklech            

Po 10000 provozních cyklech        

Po 100000 provozních cyklech       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

            265–295           

265–295

265–295

275–305

280–310

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod skápnutí

Bod skápnutí pokud je vyšší než 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

< 180

 

°C

 

Nečistoty

> 25 µm

> 75 µm

> 125 µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADNÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Typ základního oleje

-

Minerální

-

Kinematická viskozita při 40°C          

Kinematická viskozita při 100°C

NF EN ISO 3104

140

110

mm2/s

mm2/s

Číslo kyselosti

NF ISO 6618

 0,5

mg KOH/l

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Odlučování oleje 7 dní při 40 °C (pocení)

NF T 60 191

0

hmotn. %

Odlučování oleje 24 hod při 41 kPa (tlakové pocení)

ASTM D 1742

4

hmotn. %

Sulfátový popel

NF T 60 144

5

hmotn. %

Koroze měděného pásku

ASTM D 4048

1b

Kóty

Oxidační stabilita

ASTM D 942

40

psi

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

2

hmotn. %

Ztráta odpařováním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

3

       hmotn. %

Bobtnání na elastomerech

70 hod při 100 °C

ASTM D 4289,83

0,8

Rozměrová stálost v %

Teplotní rozsahy

Nepřetržitě

Špičkově

 

-

-

 

-20 +140

-20 +150

               

°C

°C

Faktor otáček

n.dm

500 000

  mm.min-1

Čtyřkuličkový test                            

Průměr opotřebení                  

Index svarového zatížení

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,65

3500

 

mm

N

Test TIMKEN

ASTM D 2509

45

Ibs

Antikorozní test EMCOR  

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

2

2

     

     Kóty      

Kóty

Odolnost proti vymývání vodou při 80°C

ASTM 1264

8

hmotn. %

  

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

PŘEDSTAVENÍ

 

 

Plechovka 1 L

 

 

  

 

 

mazací tuk s vysokým obsahem sulfidu molybdeničitého pro dlouhotrvající mazání. proti důlkové korozi. proti opotřebení. extrémní tlak. lithiový mazací tuk MoS2, mazací tuk MoS2, mazací tuk sulfid molybdeničitý, multifunkční mazací tuk MoS2, technický tuk, víceúčelový mazací tuk mos2, kartuše mazací tuk mos2, lithiový mazací tuk, sulfid, mazací tuk molybden dlouhá životnost, výrobce mazací tuk mos2, mazací tuk mos2 ibiotec. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Mazací tuk mos2 kartuše. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

kartuše 430 ml

 

mazací tuk s vysokým obsahem sulfidu molybdeničitého pro dlouhotrvající mazání. proti důlkové korozi. proti opotřebení. extrémní tlak. lithiový mazací tuk MoS2, mazací tuk MoS2, mazací tuk sulfid molybdeničitý, multifunkční mazací tuk MoS2, technický tuk, víceúčelový mazací tuk mos2, kartuše mazací tuk mos2, lithiový mazací tuk, sulfid, mazací tuk molybden dlouhá životnost, výrobce mazací tuk mos2, mazací tuk mos2 ibiotec. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Mazací tuk mos2 kartuše. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE